Informacija o novom programu rada Evropskog centra za moderne jezike (ECML)

rsz_ecml_logo_cover.jpg

Datum obavijesti: 11/05/2020

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine informiralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da su na internet stranici Evropskog centra za moderne jezike (ECML) dostupne osnovne informacije o novom programu rada ECML-a za period 2020-2023. godina pod nazivom „Inspirišući inovacije u učenju jezika: mijenjajući kontekste, razvijajući kompetencije“ (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences).

Program je podijeljen na dva dijela:  razvoj i medijacija. Dio koji se odnosi na razvoj fokusiran je na inovativne projekte, na stvaranje novih rješenja za prevazilaženje izazova u zemljama članicama ECML-a. Kroz dio koji se odnosi na medijaciju, zemlje članice mogu prilagoditi i implementirati rezultate iz prethodnih programa, kao i koristiti ekspertizu stručnjaka ECML-a putem treninga i konsultacija. Pored navedenog, ECML uključuje širu javnost u svoje aktivnosti putem konferencija, webinara i proslavljanjem Evropskog dana jezika.

Tokom ovog četverogodišnjeg programa, bit će realizirano 9 projekata:

- Resursi za procjenu kompetencija maternjeg jezika učenika migranata (Resources for assessing the home language competences of migrant pupils);

- Programski okvir za implementaciju CEFR-a (CEFR Companion Volume implementation toolbox);

- Poboljšanje učenja jezika u prekograničnom stručnom obrazovanju (Enhancing language education in cross-border vocational education);

- CLIL u jeziku koji nije engleski – uspješna tranzicija kroz obrazovne stadijume (CLIL in languages other than English – successful transitions across educational stages);

- Razvijanje kompetencija nastavnika za pluralistički pristup – alati za obuku i refleksiju za nastavnike i edukatore nastavnika (Developing teacher competences for pluralistic approaches – training and reflection tools for teachers and teacher educators);

- Razvoj transverzalnih kompetencija u učenju jezika (Developing transversal competences in language education);

- Medijacija u podučavanju, učenju i procjeni (Mediation in teaching, learning and assessment);

- Digitalno građanstvo kroz učenje jezika (Digital citizenship through language education);

- Putevi učenja jezika za malu djecu (Young children's language learning pathways).

Kao što je već navedeno, ECML omogućava zemljama članicama da koriste njihove resurse i da ih prilagode svom kontekstu putem aktivnosti Trening i konsultacije. U novom programu dostupno je 12 tema na koje zemlje članice mogu podnijeti zahtjev.

Teme su:

 • Jezik na kojem se izvodi nastava – identifikacija i integracija lingvističkih i predmetnih ciljeva;
 • Vodič za kompetencije nastavnika za podučavanje jezika;
 • Pluralistički pristupi jezicima i kulturama – Didaktički alati za integrirano višejezičko i interkulturalno obrazovanje;
 • Podrška jeziku/jezicima na kojima se izvodi nastava: Mapa puta – zasnovana na internetu, jednostavna za korištenje i prilagođen alat za samoprocjenu za poboljšanje razvoja škole;
 • Stvaranje okruženja za jezike gdje savremeni jezici cvjetaju;
 • Korištenje ICT kao podrške u podučavanju i učenju jezika;
 • Unapređenje učenja i podučavanja jezika kroz Akcijske istraživačke zajednice za nastavnike jezika;
 • Kvalitetno obrazovanje na romskom jeziku za Evropu (QualiRom);
 • Jezik za posao – Kako podržati učenje jezika za odrasle migrante koji se odnosi na posao;
 • CLIL i poslije: pluriliteralnost za dublje učenje;
 • Podržavanje višejezičkih učionica;
 • Evaluacija i procjena – Kurikulumi, testovi i ispiti za jezik prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru (RELANG).

O načinu i rokovima za prijavu za aktivnosti treninga i konsultacija ćete biti naknadno detaljnije informirani po prijemu  više informacija iz ECML centra.

Informacije o novom programu rada ECML-a  dostupne su na internet stranici: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx.

Rezultati projekata iz prethodnog programa rada ECML-a dostupni su na linku: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/tabid/1796/language/en-GB/Default.aspx.

 

Prilog