U Mostaru razgovarano o ženama u nauci/znanosti

rsz_slika_3.jpg

Datum obavijesti: 17/09/2019

U Mostaru je u utorak, 17.09.2019. godine, predstavljen Zbornik radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice i njihov istraživački rad“, koja je održana prošle godine u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, a u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.

Ova dvodnevna konferencija, kao i Zbornik koji je nedavno izašao iz štampe, nastavak je aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti s ciljem realiziranja istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u Bosni i Hercegovini“.

Zbornik je podijeljen u nekoliko poglavlja s ciljem da se ukaže na historijski razvoj obrazovanja žena u BiH, kao i njihov doprinos institucionalizaciji nauke s posebnim osvrtom na pojedine naučnice koje su ostavile značajan trag i dale ogroman doprinos razvoju nauke u BiH“, istaknula je federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović.

U razgovoru koji je uslijedio o temi „Žene u nauci/znanosti“ ministrica Dilberović je ukazala na iskustva evropskih zemalja prema kojima je udio žena-naučnica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još uvijek mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika na visokoškolskim i naučnim ustanovama. Također je evidentno da naučnice, čak i sa istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama od njihovih muških kolega, zbog čega su vlade mnogih zemalja, ali i univerziteti u Evropi i SAD-u, kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju.

Kada je u pitanju Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, naglasila je da Ministarstvo, između ostalog, kontinuirano finansira, odnosno sufinansira programe i projekte u okviru naučno-istraživačke djelatnosti te prati i analizira akademsku rodnu zastupljenost u okviru tih programa.

U većini ovih programa i projekata zastupljenost naučnica je gotovo identična zastupljenosti njihovih muških kolega. Dakle, u ovom trenutku nema potrebe da kreiramo specifične programe za žene-naučnice, što ne znači da u budućnosti nećemo osmisliti neke od specifičnih programa shodno dobrim praksama, posebno zemalja EU, odnosno zemalja u okruženju“, istaknula je federalna ministrica.

Također, s obzirom da je, prema podacima Evropskog instituta za ravnopravnost spolova i Evropske komisije, u Evropi 47% žena-doktorica nauka, a da su sa svega 33% zastupljene u istraživačkom sektoru, posebno je značajno i vrijedno istaknuti da su naše naučnice potpuno ravnopravno zastupljene kao voditeljice naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH, što je i najznačajniji program ovog Ministarstva, gdje se dodjeljuju i najveća finansijska sredstva“, ustvrdila je ministrica Dilberović.

O položaju i ulozi žena-naučnica u današnjem bosanskohercegovačkom društvu govorili su i prof.dr.sc. Marija Čuture te doc.dr. Edim Šator, a cjelokupan događaj organiziran je sa željom da se istakne važna uloga, doprinos i izvanredne sposobnosti naših naučnica te oda priznanje njihovom naučnom radu.

Galerija