Peti međunarodni kongres o temi „Islamska civilizacija na Balkanu“

Datum obavijesti: 21/05/2015

Istraživački centar za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) i Univerzitet u Sarajevu zajedno organiziraju peti međunarodni kongres o temi „Islamska civilizacija na Balkanu“, koji se održava u Sarajevu. Otvranju kongresa u zgradi rektorata sarajevskog Univerziteta prisustvovala je i federalna ministrica obrazovanja i nauke, dr.sc. Elvira Dilberović.

Kongres ima za cilj da održi i dalje poboljša naučne razmjene koje su uspostavljene između stručnjaka i istraživača iz ove oblasti tokom proteklih kongresa održanih u Sofiji (2000. godine), Tirani (2003. godine), Bukureštu (2006. godine) i Skoplju (2010. godine).

Kongres obuhvata historiju islamske civilizacije na Balkanu sa različitih aspekata: razvoj u oblastima nauke, filozofije, tehnologije, umjetnosti, jezika, književnosti i drugim oblastima intelektualne aktivnosti; interakcije sa drugim kulturama diljem ovog regiona; nasljedstvo islamske civilizacije u smislu materijalne kulture (arhitektonsko naslijeđe, pisano naslijeđe i druga materijalna imovina) kao i u smislu nematerijalne i duhovne kulture (usmeni, ritualni i drugi nematerijalni aspekti kulture).

Galerija