OKRUGLI STO „MUZEJI NAUKE I TEHNIKE U F BiH“

Datum obavijesti: 21/09/2018

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti u saradnji sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, organizira okrugli sto pod nazivom „Muzeji nauke i tehnike u Federaciji Bosne i Hercegovine-mogućnosti, potreba i značaj osnivanja“.

Okrugli sto će se održati u Zemaljskom muzeju u Sarajevu u srijedu 26. 09. 2018. godine, sa početkom u 11 sati.

Elaborat-Muzeji nauke i tehnike