Produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja

Datum obavijesti: 04/09/2018

Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja potpisan 25.7.2013. godine u Sarajevu ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj 03/15), zaključen je na pet studijskih godina (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18).

U skladu sa odredbama Protokola, od studijske 2013/2014. godine, državljani Bosne i Hercegovine izjednačeni su sa državljanina Republike Slovenije i EU u vezi s plaćanjem troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola, studentima iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji ne naplaćuju se "školarine za strance" koju su do tada plaćali.

Također, u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS), svake godine je za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji.

S obzirom da je potpisani Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja isticao sa završetkom akademske 2017/2018. godine, u proteklom periodu intenzivno se radilo na ispunjavanju svih formalno- pravnih uvjeta za njegovo produženje.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je postupajući po ovom predmetu, provelo proceduru u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 48. redovnoj sjednici, održanoj 5.6.2018. godine, donijelo Odluku o prihvaćanju produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Dana 4.7.2018. godine, razmjenom diplomatskih nota, produženo je važenje Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja do kraja studijske godine u kojoj će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije.