I ove godine besplatni udžbenici za učenike u stanju socijalne potrebe u FBiH

Untitled123.jpg

Datum obavijesti: 23/04/2018

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti potpisalo je u ponedjeljak, 23.04.2018. godine, u Mostaru, ugovore o finansiranju nabavke besplatnih udžbenika sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, za što je u Budžetu za ovu godinu osiguralo 560 hiljada KM.

Kantonalna ministarstva su dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju peti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola sa područja svog kantona, i to najkasnije sedam dana prije početak školske 2018/2019. godine.

Udžbenike su dužna nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a isti, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u BiH. Također, ukoliko neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika, obavezno je izvršiti povrat sredstava.

Inače, na osnovu svih podataka i pokazatelja, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti sačinilo je Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku besplatnih udžbenika, i to: Unsko-sanski kanton – 70.280,00 KM, Posavski 9.800,00 KM, Tuzlanski 112.000,00 KM, Zeničko-dobojski – 93.240,00 KM, Bosansko-podrinjski 8.400,00 KM, Srednjobosanski – 63.280,00 KM, Hercegovačko-neretvanski – 50.960,00 KM, Zapadnohercegovački – 23.800,00 KM, Kanton Sarajevo – 109.200,00 KM i Kanton 10 – 19.040,00 KM.

U proteklom trogodišnjem periodu Ministarstvo je za realiziranje nabavke besplatnih udžbenika izdvojilo 1.850.000,00 KM, a u okviru ovog projekta omogućeno je 276.244 besplatnih udžbenika za 43.178 učenika. Cilj je da se svakom djetetu omoguće približno isti uvjeti za sticanje znanja, odnosno stvore kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Galerija