OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2018. godini

Datum obavijesti: 04/04/2018

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

       Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2018. godinu. 

       Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.            

         Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                         

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  25. 4. 2018. godine.

      Zahtjev uz koji nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

       Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

         Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  23/18).

Kontakt osobe za dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, vezane za ovaj Javni poziv, kontakt osobe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  su:

  • Za projekte iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

          Edina Pezo, broj telefona:  036 355 722

          Đenana Gološ, broj telefona:  036 355 743

 

  • Za projekte iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda

          Mario Markotić, broj telefona: 036 355 745

 

  • Za projekte iz oblasti nauke od značaja za Federaciju

          Damir Ravlić, broj telefona: 036 355 719

          Mladen Prusina, broj telefona:  036 355 740

 

ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke