Dilberović – Osmanović: Unaprijediti obrazovanje

Datum obavijesti: 14/05/2015

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović razgovarali su o  problemima u području obrazovanja u Federaciji BIH i Bosni i Hercegovini.

Ministar Osmanović založio se da se, u skladu sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BIH, djeci osiguraju sva prava u odnosu na etničku pripadnost, te je u skladu s tim prioritetno rješavanje pitanja obrazovanja djece iz Konjević Polja i Vrbanjaca.

Federalna ministrica Elvira Dilberović istakla je problem otežane koordinacije ministara obrazovanja u Federaciji BiH i založila se za iznalaženje adekvatnijeg modela saradnje kojim bi se  unaprijedilo područje obrazovanja u Federaciji BIH.

Posebna pažnja u razgovoru je posvećena dopunskim školama za djecu iz Bosne i Hercegovine koja žive u dijaspori. Pokrenuta je inicijativa da se, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, osigura adekvatan broj udžbenika za djecu od prvog do četvrtog razreda s ciljem učenja maternjeg jezika.  Zaključeno je i da je potrebno  formirati Radnu grupu za kreiranje novog udžbenika za starije razrede osnovne škole.

Ministar Osmanović i ministrica Dilberović ocijenili su da je od izuzetnog značaja rješavanje statusa institucija kulture u BIH. S ciljem rješavanja ovog problema održan je niz sastanaka sa zastupnicima međunarodne zajednice, te se uskoro očekuje prijedlog rješenja.