Praktična radionica o internacionalizaciji u visokom obrazovanju Erasmus+ projekta „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH (STINT)“

Datum obavijesti: 02/11/2017

U okviru Radnog paketa 3 projekta STINT održana je praktična radionica pod nazivom „Practical workshop at European partner” na Buckinghamshire New University (BUCKS), Uxbridge, London u periodu od 17. - 21.10.2017. godine.

Predstavnici Bucks Univerziteta prezentirali su teme o internacionalizaciji i istraživanju, mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, internacionalizaciji i upravljanju finansijama, upravljanju  međunarodnim projektima i partnerstvima, strategiji internacionalizacije kao i osiguranju kvaliteta na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Prenesena iskustva i dobre prakse koristit će univerzitetima iz BiH kao partnerima projekta, između ostalog, i za razvoj strategija internacionalizacije.

Praktičnoj radionici prisustvovali su predstavnici univerziteta iz BiH, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS,  Ministarstva prosvjete i kulture RS, kao i predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Više informacija o ovoj radionici, kao i samom projektu možete pronaći na web stranici projekta STINT:

http://stint-project.net/

Galerija