Ministrica Dilberović primila delegaciju Saveza dopunskih škola

Datum obavijesti: 12/05/2015

Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović, sa saradnicima, primila je delegaciju Saveza dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj, koju su činili: Haris Halilović, predsjednik, Ismet Hasanović, potpredsjednik, Fehim Okanović, član Nadzornog odbora  i profesorica Sanela Dumanjić.

Inače, delegacija Saveza boravila je proteklih dana u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a tom je prilikom s predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija i institucije razgovarala o dopunskom obrazovanju na maternjem jeziku djece bh. građana koja žive izvan granica Bosne i Hercegovine.

Članovi Delegacije upoznali su ministricu Dilberović sa stanjem u dopunskom obrazovanju u dijaspori, ističući da su, zahvaljujući entuzijazmu članova Saveza dopunskih škola BiH i bh. aktivista u Njemačkoj, u ovoj zemlji uspjeli otvoriti više od 30 škola u kojima se jednom sedmično održava nastava na maternjem jeziku.

Ministrica Dilberović je potvrdila važnost ovog veoma važnog segmenta za očuvanje identiteta bh.građana koji žive izvan granica domovine. Istaknula je da je očuvanje identiteta bh. iseljenika moguće jedino učenjem maternjeg jezika, iskazavši spremnost da se Ministarstvo, na osnovu svojih nadležnosti, uključi u aktivnosti kojima bi se sistemski riješilo dopunsko obrazovanje djece građana BiH u dijaspori.