Federalno ministarstvo dodijelilo 1.320.000,00 KM za oblast nauke

dsc_0493000000.jpg

Datum obavijesti: 28/04/2016

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti, u srijedu, 27.04.2016. godine, u zgradi Vlade Federacije BiH, u Mostaru, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2016. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ugovore su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović i rektori, odnosno ovlašteni predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2016. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.320.000,00 KM.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH - Univerzitet u Sarajevu (495.000,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar (132.000,00 KM), Sveučilište u Mostaru (181.500,00 KM), Univerzitet u Bihaću (115.500,00 KM), Univerzitet u Zenici (148.500,00 KM), Univerzitet u Tuzli (214.500,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.500,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo (16.500,00 KM).

„U proces raspodjele sredstava za oblast nauke uključena je i sama akademska i naučna zajednica te se podrška dodjeljuje putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. One, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, u okviru definiranih programa. Dakle, ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava“, kazala je ovom prilikom federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović, naglasivši opredijeljenost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da kontinuirano podržava razvoj nauke te naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH.

Inače, ugovorima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.

U toku je i javni poziv - koji je otvoren do 04.05.2016. godine - za podršku radu ostalih javnih naučnih ustanova te naučnostručnih društava, kao i za otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH, za što je osigurano 115.000,00 KM. Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke / znanosti planiralo je u Budžetu za ovu godinu i sredstva za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima, te za finansiranje preuzetih obaveza po osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne naučno-tehnološke saradnje.

Galerija