Prof. dr. Nevad Kahteran sa Filozofskog fakulteta UNSA izabran za predsjednika Upravnog odbora Internacionalnog društva filozofa - komparativista u SAD (CPWP)

Na osnovu upravo okončanih izbora unutar Internacionalnog društva filozofa-komparativista u SAD (CPWP: www.cpwponline.org), na dužnost predsjednika Upravnog odbora izabran je prof. dr. Nevad Kahteran sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Čestitamo prof. dr. Nevadu Kahteranu na ovom izvanrednom postignuću u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Želimo mu puno uspjeha u budućem radu i daljnjem jačanju saradnje i razumijevanja među filozofima-komparativistima širom svijeta.

Inače, za potpredsjednika je izabran prof. Soraj Hongladarom sa Mahachula University u Tajlandu, dok je za sekretara-blagajnika izabrana prof. Elizabeth Schiltz sa College of Wooster u SAD-u. Njihov mandat traje od 2024. do 2027. godine.

Imenovani će preuzeti svoje dužnosti početkom narednog mjeseca. Očekuje se da će u narednom trogodišnjem periodu dodatno osnažiti pluralnost perspektiva i inkluzivnost, naročito na 25. Svjetskom kongresu filozofa (XXV WCP) u Rimu, koji će se održati krajem narednog mjeseca na La Sapienza Sveučilištu.

Vijest je objavljena na web stranici UNSA, link:

https://www.unsa.ba/novosti/prof-dr-nevad-kahteran-sa-filozofskog-fakulteta-unsa-izabran-za-predsjednika-upravnog