Studentski zajmovi: Usvojen Zaključak o otpisu potraživanja po osnovu kamate

WEB_Naslovnica1.jpg

Datum obavijesti: 14. 06. 2024

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 35. sjednici održanoj 05.06.2024. godine, usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. Broj: 1220/2020 od 28.08.2020. godine. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je tom prilikom usvojila Zaključak V.broj: 914/2024 a koji se odnosi na otpis potraživanja po osnovu zatezne kamate. 

Zaključak u cjelosti je u prilogu ove informacije. 

Korisnici studentskih zajmova više informacija o navedenom mogu dobiti na tel: 036 355 702 ili putem elektronske pošte: studentski.zajmovi@gmail.com

 

 

Dokumenti vezani za obavjest