JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/24) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

U okviru sveobuhvatnog cilja unapređenja sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, svrhe programa koji se realiziraju u okviru ovog javnog poziva su:

  1. Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH;
  2. Podrška reformi visokog obrazovanja kroz realizaciju projekata osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, te integrisanom studiju, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa i usklađeni s dokumentom Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026.

Dokumenti za preuzimanje:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски језик

Tekst Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

Текст Јавног позива

 

Obrazac 1. za prijavu

Obrazac 2. za prijavu

 

Obrazac 1. za prijavu

Obrazac 2. za prijavu

 

Образац 1. за пријаву

Образац 2. за пријаву

Kriteriji za ocjenjivanje 1

Kriteriji za ocjenjivanje 2

Kriteriji za ocjenjivanje 1

Kriteriji za ocjenjivanje 2

Критерији за оцјењивање 1

Критерији за оцјењивање 2

Uputstvo za podnosioce prijave

Naputak za podnositelje prijave

Упутство за подносиоце пријаве

Primjerak ugovora koji će biti potpisan sa korisnikom sredstava - Studentski standard

Primjerak ugovora koji će biti potpisan sa korisnikom sredstava - Osiguranje kvalitete

 

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 02.07.2024. godine