JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2024. godini

Datum obavijesti: 12. 06. 2024

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/24) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Svrha programa je unapređivati naučno-istraživačku i istraživačko-razvojnu djelatnost u Federaciji BiH. Podrška realizaciji projekata koji doprinose jačanju javne svijesti o ulozi i značaju nauke u ostvarivanju društvenog i privrednog prosperiteta i neophodnosti povećanja ulaganja u razvoj nauke. Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova, izdavaštvu i bibliotečkoj djelatnosti, popularizaciji nauke i promociji rezultata naučno-istraživačkog rada. Podrška razvoju i obrazovanju nastavnog kadra, stvaranje kvalitetne kadrovske strukture univerziteta, te naučnom usavršavanju istraživača i njihovom aktivnom uključivanju u Evropski istraživački prostor.

Dokumenti za preuzimanje:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски језик

Tekst Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

Текст Јавног позива

Obrazac 1. za prijavu

Obrazac 2. za prijavu

Obrazac 3. za prijavu

Obrazac 4. za prijavu

Obrazac 5. za prijavu

Obrazac 6. za prijavu

Obrazac 1. za prijavu

Obrazac 2. za prijavu

Obrazac 3. za prijavu

Obrazac 4. za prijavu

Obrazac 5. za prijavu

Obrazac 6. za prijavu

Образац 1. за пријаву

Образац 2. за пријаву

Образац 3. за пријаву

Образац 4. за пријаву

Образац 5. за пријаву

Образац 6. за пријаву

Kriteriji za ocjenjivanje

Kriteriji za ocjenjivanje

Критерији за оцјењивање

Uputstvo za podnosioce prijave

Uputstvo za podnositelje prijave

Упутство за подносиоце пријаве

Primjerak ugovora koji će biti potpisan sa korisnikom sredstava

Obrazac ON-1 (finansijski izvještaj)

Obrazac ON-2 (realizacija projekta i naučni rezultati)

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 02.07.2024. godine.