Konferencija "Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti"

Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje humanističkih nauka, u suradnji sa Federalnim ministarstvo obrazovanja i nauke, upriličilo je Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom "Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti".

Konferenciji je prisustvovala federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Jasna Duraković, sa savjetnicima, koja se uvodno obratila i pozdravila Skup.

“Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke konferenciju je u potpunosti finansiralo u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz svoje strateške dokumente, prioritete i ciljeve kontinuirano radi na promociji univerzalne vrijednosti znanja, etičkim i moralnim aspektima istraživačkog rada, otvorenoj nauci, te jačanju veza između naučnika, kreatora politika, privrede i civilnog društva kako bi se stvorio ambijent donošenja zdravih i razumnih politika o etičkim pitanjima u nauci i tehnologiji”, istakla je ministrica Duraković.

Inače, ova konferencija okuplja istaknute stručnjake iz različitih disciplina kako bi razmotrili važnost etičkih i moralnih dimenzija u kontekstu znanja kao univerzalne vrijednosti. 

Program konferencije obuhvaća niz #predavanja koja će istražiti različite aspekte ove teme, a među predavačima su eminentni stručnjaci iz područja humanističkih disciplina, prava, ekonomije, prirodnih znanosti i obrazovanja. Predavanja će se fokusirati na pitanja poput dogmatizacije znanosti, etičkih i moralnih dilema u primjeni novih tehnologija, uloge etike u pravu i ekonomiji te druge relevantne teme.

Galerija