K O N K U R S za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu

Datum obavijesti: 30. 04. 2024

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu člana 16. Uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku („Službene novine Federacije BiH“, br: 66/20 i 18/23) i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/24) i Odluke broj: 05-35-1558/24 od 08.04.2024. godine, raspisalo Javni konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu.

Federalne nagrade za nauku dodjeljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači.

Javni konkurs će biti otvoren do 30.05.2024. godine, odnosno 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba


Tekst Konkursa-bosanski jezik             Tekst Natječaja-hrvatski jezik           Tekst Konkursa-srpski jezik

       Obrazac za prijavu - b                           Obrazac za prijavu - h                       Obrazac za prijavu - s