Ministrica se obratila na konferenciji bosanskohercegovačkih djevojaka i žena u STEM-u "fem.STEM 2024."

Bihać STEM (5).jpg

U okviru posjete Bihaću federalna ministrica obrazovanja i nauke obratila se danas na konferenciji bosanskohercegovačkih djevojaka i žena u STEM-u „fem.STEM 2024.”, koja se održava u Bihaću povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci 11. februara.


Među pokroviteljima ovog skupa je i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. “Jedan od naših strateških ciljeva je promocija tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu. Prilike za obrazovanje i napredovanje moraju biti jednake i svi zajedno moramo kontinuirano raditi na poticanju rodne ravnopravnosti, kao i veće zastupljenosti žena u nauci”, naglasila je ministrica Prof. dr. Jasna Duraković. Ujedinjeni narodi su usvojili Rezoluciju kojom je evidentno je da broj žena koje se bave naukom i tehnologijom u BiH raste, ali veliki problem i dalje predstavlja njihov manjak na rukovodećim pozicijama.


Jedan od načina povećanja vidljivosti žena u nauci i društvu općenito jeste stalno ukazivanje na značaj njihovog rada. Prilike za obrazovanje i napredovanje moraju biti jednake. Diskriminacija ne smije postojati i na nju se mora stalno ukazivati. Svi zajedno u BiH trebaju kontinuirano raditi na poboljšanju položaja žena u svim segmentima društva.

Galerija