Međunarodni dan djeteta – 20. novembar/studeni

Datum obavijesti: 20.11.2023

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti čestita Međunarodni dana djeteta i rođendana UN-ove Konvencije o pravima djeteta, a svi odgovorni pozivaju se i ovom prilikom na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječijih prava, jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Generalna skupština UN-a usvojila je 1959. godine Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Međunarodni dan djeteta se posvuda u svijetu obilježava od 20. novembra/studenog 1989. godine s ciljem podsjećanje i senzibiliranje javnosti na potrebu zaštite djece od zloupotreba, nasilja i različitih oblika diskriminacije.

Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.  

Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i svevremenska. Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava. 

U Bosni i Hercegovini Konvencija o pravima djeteta je pravni akt sadržan u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma te kao ostale konvencije koje je BiH ratificirala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.