Posjeta tekstilnoj kompaniji Forster Rohner u St. Gallenu

IMG-bc4ff73a043220563b6986f608a88af2-V.jpg

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Jasna Duraković sa savjetnikom prof. dr. Seidom Masnicom, na poziv direktora kompanije Forster Rohner Emanuela Forstera posjetili su ovu tekstilnu globalnu kompaniju u St. Gallenu u Švicarskoj.

Gospodin Forster sa saradnicima upoznao je delegaciju ministarstva sa dugim historijatom kompanije, planovima i ciljevima u narednom periodu. Kompanija Forster Rohner svoju tvornicu za proizvodnju je otvorila i u BiH tačnije u Sarajevu/Hrasnici. Oko 217 radnika je uposleno na proizvodnji ekskluzivnih materijala za najveće svjetske modne brendove, posebno sa njihovim ključnim kupcem Chanel-om.

Fokus razgovora bio je sistem prirodnog farbanja putem mikroorganizama, koje ova firma koristi u svom poslovanju, za što u BiH još ne postoji zakonska mogućnost. FMON je oformio tročlanu eksternu ekspertsku komisiju koja je u proteklim mjesecima, po zahtjevu ove kompanije, podnijela zahtjev za saglasnost o potrebnoj licenci koja podrazumijeva interresornu saradnju između federalnog i državnog nivoa i usklađivanje sa Zakonom o GMO gdje trenutno nedostaje procjena rizika od ovlaštene institucije koju određuje Vijeće ministara. Iz FMON je tražena lista institucija koje to mogu uraditi. Sada je planirani hodogram, određivanje nadležne institucije za procjenu rizika, izrada nedostajuće procjene kako bi predmet mogao ići na odlučivanje komisiji. FMON je preduzeo sve predradnje da bi se olakšao put za uspješnost poslovanja ove kompanije i kreiranja novih radnih mjesta.

Uzvratna posjeta delegacije iz Švicarske Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke najavljena je za 21. novembar.

Galerija