Konferencija Web3 i blockchain u BiH

10. 05. 2023 u 10:30

Naučna/znanstvena konferencija Web3 i blockchain u BiH održat će se u INTERA Tehnološkom Parku u srijedu, 10.5.2023. godine.

Na njoj će se govoriti o važnosti praćenja globalnih trendova i detaljnijem posvećivanju razvoju uporabe Web3 i blockchain tehnologija. 

I ova konferencija će biti posvećena primjerima primjene ovih tehnologija u praksi, a u proteklom periodu zainteresirani istraživači i znanstvenici su imali priliku predati svoje radove koji će biti prezentirati upravo u programu konferencije.

Tako će se govornici dotaknuti važnosti i uloga Telekom 4.0 operatera u Web 3.0 okruženju, blockchain tehnologije u industriji 4.0, interoperabilnosti blockchaina, potencijala ovih tehnologija za financijski sektor, uloge generacije Z u korištenju ovih tehnologija, ali i primjene u digitalizaciji imovine, zaštiti osobnih podataka, zaštiti intelektualnog vlasništva, rješavanju problema lažnih diploma, transformaciji funkcije države, zelenoj ekonomiji i poreznom sustavu.

Bogat program konferencije obilježit će i praktični primjeri iz regije iz kojih će svi prisutni moći dodatno naučiti i u kojima će se moći pronaći dodatna inspiracija za korištenje ovih tehnologija.

Konferenciju zajednički organiziraju  INTERA Tehnološki Park i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.