Međunarodna konferencija o popularizaciji znanosti kroz medije Mostar, 11.11.2022. godine, 10:00 sati

11.11.2022 u 10:00

Obavještavamo vas da će u petak, 11.11.2022. godine, u Mostaru, biti održana Međunarodna znanstvena/naučna konferencija pod nazivom Aktualizacija i popularizacija znanosti kroz medije, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, područnog centra Osijek. 

Na skupu, koji stavlja naglasak na značaj medija kao pokretača popularizacije nauke, bit će izloženo 14 radova, u tri panela, posvećena medijskom obrazovanju i komunikaciji u području znanosti, obrazovanju mladih te kulturi i filozofiji odgoja, a predviđena su i plenarna izlaganja. 

Konferencija će početi u 10:00 sati, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u amfiteatru A. B. Šimić. 

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj. 

NAPOMENA: Izjave za medije planirane su u 9:45 sati.