Okrugli stol Arheološko nasljeđe Hercegovine Mostar, 26.10.2022. godine, 11:00 sati

26.10.2022 u 11:00

Obavještavamo vas da će u srijedu, 26.10.2022. godine, u Amfiteatru mostarske Kosače, s početkom u 11:00 sati, biti održan Okrugli stol o temi: Arheološko nasljeđe Hercegovine – istraživanje, prezentacija i promocija, koji organizira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa muzejskim ustanovama na području Hercegovine. 

Sudjelovat će predstavnici Studija arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc.dr.sc. Tino Tomas i doc.dr.sc. Mirko Rašić te predstavnici muzejskih ustanova:  Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica-Livno, mr. Ivana Grujić, arheolog-kustos i direktorica Muzeja Hercegovine u Trebinju te mr. Edin Mulović, viši kustos, rukovodilac Odjela za arheologiju Muzeja Hercegovine Mostar.

Moderator će biti: dr.sc. Goran Karanović, iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti. 

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj. 

NAPOMENA: Izjave za medije planirane su u 10:50 sati.