Promocija Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa I: Fonetika Sarajevo, 18.01.2022. godine; 11:00 sati

18.01.2022 u 11:00

Obavještavamo vas da će u utorak, 18.01.2022. godine, u Sarajevu, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati, biti promoviran fonetski tom Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa, autora Senahida Halilovića, Mehmeda Kardaša, Amele Ljevo-Ovčina i Emire Mešanović-Meša.

Atlas će promovirati: prof.dr. Jožica Škofic (Institut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija), dr. Gleb Pilipenko (Slavistički institut Ruske akademija nauka, Rusija), prof.dr. Helena Grochola-Szczepanek (Institut za poljski jezik PAN, Poljska) i prof.dr. Josip Baotić (Univerzitet u Sarajevu, BiH).

U Bosanskohercegovačkom lingvističkom atlasu I: Fonetika obrađuje se građa prikupljena od 1975. do 1986. i od 2016. do 2017. godine o 230 mjesnih govora širom BiH. U radu na terenu sudjelovalo je 37 ispitivača, a izdavači ove reprezentativne i fundamentalne lingvističke publikacije su Slavistički komitet (Sarajevo), Institut za jezik (UNSA) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

Pozivamo Vas da medijski pratite ovaj događaj.