Razgovor sa naučnikom/naučnicom – znanstvenikom/znanstvenicom Sarajevo, 21.09.2021. godine, 19:00 sati

21.09.2021 u 19:00

Obavještavamo vas da će u utorak, 21.09.2021. godine, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u Sarajevu (Ulica Zmaja od Bosne br. 8, Kampus UNSA), s početkom u 19:00 sati, biti upriličen Razgovor sa naučnikom/naučnicom – znastvenikom/znanstvenicom.

S ciljem populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti ovaj događaj organiziraju Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, a sudjelovat će: acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Damir Marjanović, prof.dr. Jasminka Hasić-Telalović i mr.sc. Andrej Gajić.

U razgovoru sa moderatoricom mr.sc. Sanelom Kuko, ovi bh.naučnici, između ostalog, govorit će o položaju i ulozi naučnika u današnjem bosanskohercegovačkom društvu, svojim počecima, ostvarenim rezultatima i nagradama, a cjelokupan događaj organiziran je sa željom da se istakne važna uloga, doprinos i izvanredne sposobnosti naših naučnika te oda priznanje njihovom naučnom radu.

Pozivamo Vas da medijske pratite ovaj događaj.