Sarajevo; Konferencija "Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti"

08. 05. 2024 u 09:00

Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje humanističkih nauka, u suradnji s Federalnim ministarstvo obrazovanja i nauke, organizira Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom "Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti", koja će se održati u srijedu, 08.05.2024. godine, u prostorijama ANU BiH, s početkom u 9:00 sati.

Konferenciji će prisustvovati federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Jasna Duraković, sa suradnicima, koja će se uvodno obratiti te pozdraviti Skup.

Inače, ova konferencija okuplja istaknute stručnjake iz različitih disciplina kako bi razmotrili važnost etičkih i moralnih dimenzija u kontekstu znanja kao univerzalne vrijednosti.

Program konferencije obuhvaća niz predavanja koja će istražiti različite aspekte ove teme, a među predavačima su eminentni stručnjaci iz područja humanističkih disciplina, prava, ekonomije, prirodnih znanosti i obrazovanja. Predavanja će se fokusirati na pitanja poput dogmatizacije znanosti, etičkih i moralnih dilema u primjeni novih tehnologija, uloge etike u pravu i ekonomiji te druge relevantne teme. 

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.