Objavljen poziv na prijavu projekata Erasmus+ programa za 2018. godinu

Datum obavijesti: 02/11/2017

Evropska komisija objavila je 25.10.2017. godine poziv za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2018. godinu.

Poziv je dostupan na web stranicama:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC  (na engleskom jeziku)  ili

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN

(na hrvatskom  jeziku).

Vodič za program Erasmus+ za 2018. godinu objavljen je na engleskom jeziku na sljedećoj web stranici:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Dokumenti vezani za konkurs