Program postdiplomskih master studija Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini za akademsku 2024./2025. godinu

Datum obavijesti: 14. 05. 2024

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dobilo je informaciju od Ministarstva civilnih poslova o programu magistarskih studija jugoistočne Evrope koji se odnosi na oblasti politike, istorije i ekonomije koji će primiti do trideset diplomiranih studenata za akademsku 2024./2025. godinu. Program je namijenjen zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine koji su završili prvi ciklus studija i koji posjeduju diplome društvenih i humanističkih nauka (politika, sociologija, ekonomija, politička i društvena istorija, socijalna antropologija, balkanske studije, novinarstvo). Za prijavu se mogu prijaviti diplomci grčkih univerziteta ili stranih univerziteta koje je zvanično priznala Republika Grčka. Nastava na ovom programu se izvodi direktno, licem u lice.

Ovaj studijski program obuhvata sljedeće oblasti: politika, historija i ekonomija.

Program traje 12 kalendarskih mjeseci a nastava se izvodi na engleskom jeziku.

Potrebni dokumenti za prijavu

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju dostaviti sljedeće dokumente:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Izjavu svrhe napisanu na engleskom jeziku (Maksimalno 500 riječi),
  • Ovjerena kopija diplome završenog prvog ciklusa visokog obrazovanja, sa minimalnim prosjekom ocjena od 6,5/10 kao preduslovom za prijem na Program. (Kandidati koji neće diplomirati do roka za prijavu, ali se očekuje da će diplomirati do 2024. akademske godine treba da dostave potpisanu izjavu u kojoj navode (a) svoj trenutni prosjek ocjena, (b) broj predmeta koje trebaju položiti da bi diplomirali, i (c) da će završiti prvi ciklus visokog obrazovanja i dostaviti najkasnije, registracijom, početkom oktobra 2024. godine),
  • Ovjerenu kopiju zvaničnog prepisa ocjena sa Univerziteta,
  • Zvanični prijevodi na grčki ili engleski jezik transkripta završenog prvog ciklusa visokog obrazovanja su potrebni kada su originalni dokumenti na jeziku koji nije grčki ili engleski,
  • Dokaz o odličnom poznavanju engleskog jezika (C1 nivo ili više),
  • Dva pisma preporuke (Jedno pismo mora biti napisano od profesora sa Univerziteta na kojem je stečena diploma prvog ciklusa visokog obrazovanja. Pisma preporuke moraju biti napisana na grčkom ili engleskom jeziku. Od zainteresovanih kandidata iz Bosne i Hercegovine zahtjeva se da koriste “Form of Referees” koja je sastavni dio prijavnog obrasca. Ukoliko se pisma preporuke šalju elektronskim putem moraju biti direktno poslani sa “Referees” dijela prijavnog obrasca na zvanični e-mail Programa),
  • Fotokopija lične karte ili pasoša,
  • Kandidati iz Bosne i Hercegovine koji imaju završen prvi ciklus visokog obrazovanja i koji su stekli diplomu na negrčkom Univerzitetu morat će, nakon prihvatanja programa, predati svoje kvalifikacije za priznavanje od strane 'Hellenic Naric', zvanične grčke institucije za certifikaciju stranih diploma (https://www.doatap.gr/home_english/)

 

Školarina i način plaćanja

Školarina na ovom Programu iznosi 3600 EUR i može se platiti u 3 rate (Depozit u iznosu od 600 EUR po prihvatanju na Program i još dvije jednake rate i to druga rata do 25.09.2024. godine i treća rata do 25.11.2024. godine).

Studenti koji su državljani određenih zemalja jugoistočne Evrope (tj. Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova [prema Rezoluciji SB UN 1244] Crne Gore, Rumunije, Srbije i Sjeverne Makedonije) imaju pravo da se prijave za oslobađanje od plaćanja školarine.

Za više informacija o mogućnosti za oslobađanja od plaćanja školarine zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu elektronskim putem pristupiti na sljedeću web stranicu: https://see.pspa.uoa.gr/apply_now/scholarship/

Prijavni obrasci

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijavne obrasce za ovaj Program mogu preuzeti na sljedećoj web stranici: https://see.pspa.uoa.gr/apply_now/application/

Ostale informacije

Više informacija o ovom Programu zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu naći na web stranici: https://see.pspa.uoa.gr/

Kontakt osoba

Kontakt osoba za ovaj Program je Ms. Evelyn Karakatsani    (https://see.pspa.uoa.gr/contact_us/)

Dokumenti vezani za konkurs