Objavljeni pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga iz područja obrazovanja

1. Izgradnja kapaciteta u području srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke

 Prijedlozi bi se trebali fokusirati na jednu ili više od sljedećih tema:

-        Učenje zasnovano na radu (za mlade i/ili odrasle)

-        Mehanizmi osiguranja kvalitete

-        Profesionalno usavršavanje nastavnika/trenera u srednjem strukovnom obrazovanju i obuci

-        Ključne kompetencije, uključujući poduzetništvo

-        Javno-privatni dijalog i partnerstva u stručnom obrazovanju

-        Inovacije u stručnom obrazovanju

-        Zelene i digitalne vještine za dvostruku tranziciju

-        Usklađivanje vještina sa trenutnim i budućim prilikama za zapošljavanje.

Poziv je otvoren do 29.2.2024., a dodatne informacije su dostupne na internetskoj stranici Capacity building in the field of Vocational education and training (VET) - Search for Funding - EuroAccess - Fördermittelsuche der EuroVienna EU-consulting & -management GmbH (euro-access.eu)  

2. Virtualna razmjena u visokom obrazovanju i za mlade 

Projekti virtualne razmjene predstavljaju aktivnosti koje promoviraju interkulturalni dijalog i razvoj mekih vještina. Projekti će se financirati na osnovu planova rada koji sadrže aktivnosti online suradnje, uključujući:

-        Online diskusije između mladih iz omladinskih organizacija sa sjedištem u različitim zemljama, kao dio omladinskih projekata. One mogu uključivati simulacije igranja uloga

-        Obuka za mlade da razviju projekt virtualne razmjene sa kolegama iz drugih zemalja

-        Online diskusije između studenata visokoškolskih ustanova sa sjedištem u različitim zemljama

-        Obuka za sveučilišne profesore/osoblje za izradu projekata virtualne razmjene s kolegama iz drugih zemalja

-        Interaktivni otvoreni online tečajevi uključujući tradicionalne materijale za tečajeve, kao što su snimljena predavanja, čitanja i skupovi problema. 

Projekti se mogu predlagati do 25.4.2024.  Uvjeti sudjelovanja su dostupni na internetskoj stranici Virtual exchanges in higher education and youth - Search for Funding - EuroAccess - Fördermittelsuche der EuroVienna EU-consulting & -management GmbH (euro-access.eu) 

 3. Eksperimentiranje s politikama – visoko obrazovanje 

Projekti u okviru ovog poziv treba da doprinesu jednom od dva navedena radna dijela:

-          Radni dio 1: Stvaranje okruženja potpore za europska sveučilišta i druge slične dugogodišnje institucionalizirane modele suradnje, kako u pogledu relevantnog zakonodavstva, njegove primjene, tako i pružanja tehničke potpore u određenoj regiji/zemlji.

-          Radni dio 2: Povećanje koherentnosti financiranja na nacionalnoj/regionalnoj razini visokoškolskih ustanova koje su dio alijansi europskih sveučilišnih i drugih sličnih dugotrajnih institucionaliziranih modela suradnje, pored grantova dobivenih na europskoj razini u okviru programa Erasmus+, dopunjenih drugim instrumentima EU kao što je Horizon Europe. 

Poziv je otvoren do 4.6.2024. Više informacija o pozivu i uvjetima sudjelovanja  dostupno je na poveznici Policy Experimentation - Higher Education - Search for Funding - EuroAccess - Fördermittelsuche der EuroVienna EU-consulting & -management GmbH (euro-access.eu)

 

 

Dokumenti vezani za konkurs