REZULTATI DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2023. GODINI

Objavljujemo rezultate Drugog javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2023. godini za programe: 

  1. „Podrška projektima popularizacije nauke i promocije rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada (koje realiziraju pravne osobe – samostalne naučne ustanove, privatne visokoškolske ustanove - univerziteti, naučna i naučno-stručna društva, udruženja građana, fondacije, printani i elektronski mediji, te studentske organizacije i asocijacije“
  2. „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“
  3. „Podrška komercijalnim izdavačima sa područja Federacije BiH u izdavanju novije naučne literature“ 

Rezultati se mogu preuzeti na linku: Rezultati Drugi javni poziv 2023

 

 

Dokumenti vezani za konkurs