Poziv za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum za akademsku 2024/25. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti informaciju o Pozivu za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum za akademsku 2024/25. godinu.

Karakteristike doktorskog programa (PhD program)

Doktorski programi (PhD programi studiranja) u Mađarskoj traju 8 semestara. Doktorski programi su podijeljeni u dvije različite faze:

 • prva faza (4 semestra) je za stručno usavršavanje i istraživanje,
 • druga faza (4 semestra) namjenjena je za istraživanje i disertaciju.

Na kraju prve faze doktorskog programa koji traje 4 semestra, doktoranti su u obavezi da polažu složeni ispit, gdje se ocjenjuje nastavni i istraživački napredak studenta. Doktoranti mogu nastaviti sa drugom fazom doktorskog programa studija nakon uspješno položenog složenog ispita. Iznos mjesečnih stipendija različit je za dvije faze doktorskih programa.

Troškovi koji su pokriveni sa PhD stipendijskim programom

 • Obrazovanje bez školarina,
 • Oslobađanje od plaćanja školarine
 • Mjesečna stipendija,
 • Za doktorski nivo, prema važećem mađaskom zakonodavstvu, iznos mjesečne stipendije je cca. 365 EUR za prvu fazu dokorskih studija i cca. 470 EUR za drugu fazu doktorskih studija
 • Smještaj,
 • Besplatni smještaj u okviru studentskog doma ili kontribucija za privatni smještaj za cijelo vrijeme doktorskih studija (studenti trebaju imati na umu da, ako ne žive u studentskom domu koji pokriva besplatni smještaj za cijelo vrijeme studiranja, iznos od 40.000,00 HUF nije dovoljan da pokrije troškove iznajmljivanja privatnog smještaja u većim gradovima, pogotovo u glavnom gradu, u Budimpešti)
 • Zdravstveno osiguranje
 • Zdravstvene usluge u skladu sa važećim mađarskim zakonodavstvom (Akt LXXX iz 1997, Nacionalna zdravstvena legitimacija), te dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu od cca. 170 EUR na godišnjem nivou

Važna napomena: Studenti trebaju imati na umu da školarina pokriva samo jedan dio troškova života za vrijeme studiranja u Mađarskoj. To znači da ne pokriva u potpunosti sve troškove života za vrijeme studiranja i studenti će vjerovatno trebati dodati vlastita sredstva. Svim aplikantima se savjetuje da provjere očekivane životne troškove u Mađarskoj u gradu u kojem žele studirati preko kalkulator troškova života klikom ovdje: http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html

Proces aplikacije

Osnovni aplikacijski dokumenti koji se moraju priložiti su sljedeći:

 • Online aplikacijski formular,
 • Motivacijsko pismo,
 • Dokaz o nivou znanja engleskog jezika i njegov prevod na jezik odabranog studijskog programa u okviru Stipendium Hungaricium,
 • Dokaz o završenoj školi i njegov prevod na jezik odabranog studijskog programa u okviru Stipendium Hungaricium,
 • Plan istraživanja,
 • Pismo preporuke,
 • Izjava domaćeg (mađarskog) supervizora o predloženom PhD programu (ukoliko je potrebna),
 • Prepis ocjena i njegov prevod na jezik odabranog studijskog programa u okviru Stipendium Hungaricium,
 • Kopije identifikacijskih dokumenata (pasoš/putovnica)
 • Prihvaćanje izjave o online aplikaciji,
 • Medicinski dokumenti

Dodatni aplikacijski dokument koji se može priložiti, uz osnovne dokumente uz aplikaciju, je portfolio (fotografija od 3 umjetnička djela sa naznakom o vremenu stvaranja kod studijskih programa iz oblasti umjetnosti)

Način slanja aplikacija i rokovi za apliciranje

Online aplikacija se šalje preko sljedeće web adrese: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

Krajnji rok za slanje aplikacija je 15.01.2024. godine

Više informacija o PhD studijskmom programu u okviru Stipendium Hungaricium mogu se naći na sljedećoj web adresi: https://stipendiumhungaricum.hu/

 

Dokumenti vezani za konkurs