Poziv za magistarski i doktorski JICA razvojni studijski program

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) informirala je Ministarstvo civilnih poslova BiH da je otvoren Poziv za dugoročnu edukaciju u okviru magistarskog i doktorskog ciklusa studija pod nazivom „Globalni lider SDG“, koji će se realizirati u Japanu, od augusta/kolovoza 2024. godine.

JICA razvojni studijski program provodi se kao dio službene razvojne pomoći (ODA) Vlade Japana, a s ciljem jačanja mreža između zemalja u odgovarajućim oblastima.

Novi program „Globalni lider SDG“, osnovan je u 2019. godini, u okviru JICA Programa razvojnih studija (JICA-DSP), s ciljem promocije saradnje u oblasti održivog razvoja u svijetu.

JICA razvojni studijski program provodit će se na engleskom jeziku i trajat će 2 godine za magistarski program i 3 godine za doktorski program, a polaznicima će ponuditi posebne nastavne planove i programe o japanskom razvojnom iskustvu (JICA-DSP), uz eventualno stažiranje, pored stjecanja magistarskog ili doktorskog nivoa obrazovanja.

Primarni ciljevi JICA razvojnog studijskog programa su razvoj ljudskih resursa koji će pomoći pri donošenju odgovarajućih političkih odluka i njihovoj implementaciji za rješavanje političkih i razvojnih pitanja, kao i uspostava srednjoročnih i dugoročnih prijateljskih odnosa između ciljanih zemalja i Japana.

Prijave je potrebno poslati putem e-maila najkasnije do 31.10.2023. godine: 

jica.bh@bih.net.ba Cc: petrovicana.bk@jica.go.jp

Više informacija i prijavni formular dostupni su u JICA uredu u Sarajevu, koji kandidati mogu kontaktirati putem broja: +387 33 220 190.

Dokumenti vezani za konkurs