Erasmus+ program: Poziv za Inicijativu European Universities za 2024. godinu

Europska komisija je objavila Poziv za podnošenje aplikacija u okviru Inicijative „European Universities“ programa Erasmus+ za 2024. godinu.

Inicijativa „European Universities“ je transnacionalni savez visokoškolskih ustanova koji razvijaju dugoročnu strukturnu i stratešku suradnju, usmjerenu na održivost, izvrsnost i europske vrijednosti, nudeći prilike za potporu različitim modelima suradnje za europska sveučilišta posredstvom Erasmus+ poziva za dostavu prijedloga.

Navedenom Inicijativom se želi ostvariti ambiciozna vizija inovativnog, globalno konkurentnog i privlačnog europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, u potpunoj sinergiji s europskim prostorom visokog obrazovanja, tako što će ojačati dimenziju izvrsnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija te ujedno promovirati rodnu ravnopravnost, uključivost i jednakost, omogućavati neometanu i široku transnacionalnu suradnju visokoškolskih institucija u Europi i poticati preobražavanje visokog obrazovanja.

Europski univerziteti su jedna od glavnih inicijativa Europske strategije za univerzitete, čija je ambicija do sredine 2024. povezati više do 500 visokoškolskih ustanova u 60 europskih univerziteta.

Savezi uključuju partnere iz svih vrsta institucija visokog obrazovanja i pokrivaju širok geografski opseg širom Europe. Ključni kriteriji za sudjelovanje su minimalno 3 visokoškolske ustanove, iz 3 države članice Europske unije ili treće zemlje pridružene programu Erasmus+. Partneri za suradnju trebali bi dolaziti iz različitih dijelova Europe.

Europska komisija je 03.10.2023. godine objavila novi, 5. po redu Erasmus+ poziv europskim univerzitetima za dostavu prijedloga s ukupnim budžetom od 189,2 milijuna eura.

Poziv je strukturiran oko dvije teme:

Tema 1: Razvoj nove duboke institucionalne transnacionalne suradnje

Ova tema Poziva pružit će podršku kandidatima koji žele uspostaviti novu duboku institucionalnu transnacionalnu suradnju u novom savezu „Europskih univerziteta“.

Tema 2: Zajednica prakse za saveze europskih univerziteta

Ova tema Poziva pružit će podršku kandidatima za stvaranje okruženja za suradnju i podršku u kojem savezi europskih univerziteta mogu djelovati kako bi podijelili dobre prakse i iskustva unutar zajednice saveza europskih univerziteta, kao i za širu dobrobit sektora visokog obrazovanja.

Rok za dostavu aplikacija je 06.02.2024. godine.

Europska komisija će, u suradnji sa Izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA), održati online informativnu sesiju 10.11.2023. godine, od 14:30 do 17:00 sati, s ciljem detaljnijeg informiranja o predmetnom pozivu za potencijalne kandidate. Link za sudjelovanje na online događaju Europska komisija će blagovremeno objaviti.

 Pročitajte više o inicijativi Europskih univerziteta.

 

 

 

Dokumenti vezani za konkurs