Međunarodno takmičenje za dodjelu nagrade „Khwarizmi“

Ministarstvo za nauku istraživanje i tehnologiju Islamske Republike Iran, putem Ambasade Bosne i Hercegovine u Teheranu, uputilo je poziv bosanskohercegovačkim istraživačima da učestvuju na 37. Međunarodnom takmičenju za dodjelu nagrade „Khwarizmi“ koje će se održati početkom januara 2024. godine u Teheranu. 

Informacije o načinu i uvjetima za prijavu mogu se naći na adresi: www.khwarizmi.ir

Prijave se vrše elektronski na gore navedenu adresu najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

 

 

Dokumenti vezani za konkurs