Program stažiranja u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR/ILO) za 2023. godinu

Međunarodna organizacija rada (MOR/ILO) obavještava da je otvoren Poziv za prijave za program stažiranja za 2023. godinu.

Cilj programa stažiranja je pružiti talentiranim pojedincima priliku za stjecanje praktičnog iskustva u Međunarodnoj organizaciji rada. Kao dio timova, pripravnici doprinose analitičkom radu na principima, programima i strategijama Organizacije, radeći sa izvanrednim i inspirativnim profesionalcima i višim menadžmentom. Također će imati priliku sudjelovati na važnim sastancima i konferencijama visokog nivoa.

Dodatne informacije su dostupne putem on-line platforme za zapošljavanje: https://jobs.ilo.org/, gdje je objavljeno 28 različitih profila stažiranja.

Idući Poziv za prijave za stažiranje bit će objavljen u maju/svibnju – junu/lipnju 2024. godine.

Uvjeti za stažiranje koje kandidati trebaju ispuniti su:

  • da pohađaju studij (posljednja godina magistarskog ili višeg studija) ili da su završili takve studije ne ranije od godinu dana prije prijave,
  • da posjeduju radno znanje (usmeno i pismeno) najmanje jednog od službenih jezika MOR (engleski, francuski ili španjolski jezik),
  • da se mogu prilagoditi međunarodnom multikulturalnom i višejezičnom okruženju, da posjeduju dobre komunikacijske vještine i da mogu raditi u timu.

Prijave se mogu podnijeti elektronski, putem navedene on-line platforme, od 02.10. 2023. godine do 16.10.2023. godine, do 23:59, po srednjeeuropskom vremenu.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani direktno, a ukoliko kandidat nije kontaktiran u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave, može smatrati da nije izabran/a.

Dokumenti vezani za konkurs