Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024-2025. godine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za sufinansiranje međusobnih posjeta-putovanja i boravaka istraživača iz Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, koji će raditi na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u periodu 2024-2025. godina. 

Prijava na Konkurs mora stići najkasnije do 15. 06. 2023. godine u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

Tekst konkursa i aplikacioni obrazac – bosanski jezik

Tekst natječaja i aplikacijski obrazac – hrvatski jezik

Tekst konkursa i aplikacioni obrazac – srpski jezik

 

Napomena za institucije aplikante sa područja Federacije BiH

 

Dokumenti vezani za konkurs