Master program iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i međunarodne pomorske organizacije

Međunarodni Institut za pomorsko pravo (IMLI), Republika Malta, upućuje poziv za podnošenje prijava na master program iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i međunarodne pomorske organizacije, koji će biti održani na Malti, u razdoblju od oktobra/listopada 2023. godine do jula/srpnja 2024. godine.

Osnovne informacije

Programi Instituta za međunarodno pomorsko pravo se provode isključivo na engleskom jeziku i od kandidata se traži da tečno govore engleski jezik, te zadovolje jezične zahtjeve koje postavlja Institut. Također, kandidati moraju posjedovati osnovne računalne vještine. Prednost se daje kandidatima do 40 godina starosti, koji imaju jaku motivaciju da rade za svoju Vladu i koji će po završetku studija pružiti puni doprinos razvoju državnog pravnog okvira u oblasti pomorskog sektora.

Master programi Instituta za međunarodno pomorsko pravo obuhvaćaju sljedeće oblasti međunarodnog pomorskog prava:

  • Master of Law iz oblasti Međunarodnog pomorskog prava i
  • Master of Humanities iz oblasti Međunarodnog pomorskog zakonodavstva

Podnošenje aplikacije

Svi kandidati moraju popuniti prijavni formular. U okviru prijavnog formulara moraju se navesti sljedeće:

  • Kopija univerzitetske diplome ovjerena od strane Univerziteta koje je izdalo diplomu,
  • Kopiju potvrde o poznavanje engleskog jezika,
  • Obrazac ljekarskog Izvještaja popunjenog od registrovanog državnog ljekara,
  • Pismo namjere napisano od samog kandidata u kome se navode razlozi za prijavu,
  • Dva referentna pisma koje pokrivaju sposobnost kandidata za program,
  • Bespovratna naknada za prijavu i obradu u iznosu od 150 EUR

Kandidati mogu preuzeti obrasce za prijavu preko sljedeće web stranice: https://imli.org/programmes-and-courses/ll-m-programme/

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacije je 03.04.2023. godine

Ostale informacije

Više informacija se može pronaći preko sljedećih web stranica: http://www.imli.org  ili  http://www.imo.org

Zainteresovani kandidati, za sva dodatna pitanja, mogu i direktno kontaktirati gospođu Anušu Fernando na broj telefona +356 21 310 816 (lokal 107) ili putem e-maila na: admissions@imli.org

Dokumenti vezani za konkurs