Program stipendiranja Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske za strane državljane u akademskoj 2023/24. godini

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunjske, Odsjek za javnu diplomaciju, kulturu i znanost saopćava pokretanje programa stipendiranja, koje Rumunjska pruža stranim studentima, za akademsku 2023/2024 godinu.

Potrebno je voditi računa o kriterijima za ocjenjivanje, kao što su školski rezultati i poznavanje jednog od jezika za širu uporabu. Oblasti iz kojih se dodjeljuju stipendije su:

 • Arhitektura,
 • Umjetnost,
 • Rumunjska kultura i civilizacija,
 • Novinarstvo,
 • Političke i upravne znanosti,
 • Obrazovne znanosti,
 • Humanističke studije,
 • Tehničke studije,
 • Nafta i plin,
 • Poljoprivredne znanosti,
 • Veterinarstvo.

Važna je napomenuti da se stipendije ne dodjeljuju za medicinu, stomatologiju i farmaciju.

Nivoi studiranja koje pokrivaju stipendije

Kandidati mogu birati sljedeće nivoe studiranja:

 • Bachelor,
 • Master,
 • PhD

Potrebni dokumenti za apliciranje

Potrebno je da svaki kandidat kreira isključivo nalog na platformi Study in Romania (https://studyinromania.gov.ro/) ili na platformi (https://scholarships.studyinromania.gov.ro), a zatim da popuni tražene podatke i učita sljedeće dokumente:

 • Kopije stečenih diploma (diploma bakalaureata ili njen ekvivalent, plus diploma, magisterija, doktorat, ako je primjenjivo) i njihov ovlašteni prijevod na engleski jezik,francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo;
 • Kopije transkripta završenih studija i njihov autorizirani prijevod na engleski jezik,francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih (ili ekvivalentnog dokumenta) i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primjenjivo;
 • Kopija prve tri stranice putovnice ili nacionalnog dokumenta o identitetu i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primjenjivo;
 • Curriculum vitae na engleskom ili francuskom jeziku u traženom formatu, a za doktorski ciklus također pismo namjere od podnositelja prijave na engleskom, francuskom, španjolskom ili rumunjskom jeziku;
 • Za doktorki ciklus studija, potrebno je da zainteresirani kandidati prilože pismo namjere koje sadrže listu znanstvenih radova, specijaliziranih publikacija, sa detaljnim opisima predloženih istraživačkih projekata, kao i da ima sporazum sa tutorom koji mora biti član odabrane visokoškolske institucije. Svi dokumenti moraju biti napisani na engleskom i francuskom ili rumunjskom jeziku.

Prijava će sadržavati i sljedeću dokumentaciju (samo za one kandidate koji pripadaju posebnoj kategoriji koji su navedeni za svaki dokument):

 • Kopija dokaza o promjeni imena (ako je primjenjivo) i ovlašteni prijevod na engleski jezik, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo;
 • Kopiju uvjerenja o položenom maturskom, diplomskom ili master ispitu, u zavisnosti od slučaja, za diplomce koji još nemaju diplomu i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo;
 • Kopija potvrde kojom se dokazuje da osoba na završnoj godini studija polaže maturski ispit na kraju školske/fakultetske godine i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španolski ili rumunjski, ako je primjenjivo;
 • Kopija transkripta kojim se potvrđuje akademska evidencija osobe na završnoj godini studija, do momenta podnošenja prijave, i ovlaštenog prijevoda na engleski jezik, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo;
 • Kopija potvrde o završenoj pripremnoj godini za rumunjski jezik ili uvjerenje o jezičnoj osposobljenosti, ako je primjenjivo;
 • Kopija ovjerene izjave o suglasnosti roditelja u slučaju kandidata koji nisu navršili 18 godina starosti do dana početka nastave i ovlašten prijevod na engleski, francuski, španjolski ili rumunjski, ako je primenjivo.

Dokumenti se moraju skenirati pojedinačno, nakon originala, u PDF format.

Troškovi koje pokrivaju stipendije

Stipendije pokrivaju sljedeće troškove:

 • Financiranje troškova pripremne godine,
 • Školarina,
 • Smještaj (u studentskim domovima),
 • Mjesečna novčana naknada u iznosu od:
 1. 65 EUR za Bachelor novo studiranja (u valuti Rumunjske – LEI),
 2. 75 EUR za Master nivo studiranja (u valuti Rumunjske – LEI),
 3. 85 EUR za PhD nivo studiranja (u valuti Rumunjske – LEI)

Stipendije ne pokrivaju troškove međunarodnog i domaćeg transporta od rumunjskog graničnog prijelaza do univerziteta. U tom smislu, kandidati moraju biti pripremljeni za osobnu financijsku podršku dodatnih troškova.

Više informacija dostupno je na web stranici: http://studyinromania.gov.ro, a prijavni formulari stipediranja mogu se preuzeti na web stranicama:

Na rumunskom jeziku: http://www,mae.ro/node1794

Na engleskom jeziku: http://www.mae.ro,/en/node/10251

Na francuskom jeziku: http://www.mae.ro/fr/node/10253 

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 01.03.2023. godine. Nekompletne prijave se neće uzimati u razmatranje. Rezultati selekcije bit će objavljeni do 15.07.2023. godine. Po završetku selekcije, dodatne formalnosti, kao što je npr. pribavljanje viza su obavezujuće.

 

Dokumenti vezani za konkurs