Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum obavijesti: 23/03/2022

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

  1. Zaštitu prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmon.gov.ba, uz koji je podnosilac zahtjeva/projekta dužan priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

Zahtjevi korisnika sredstava, koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu nisu do 31.12.2021. godine dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, zahtjevi korisnika sredstava koji su sredstva utrošili nenamjenski ili u dostavljenom  Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dodijeljena sredstva,  neće biti razmatrani.

Projekti, koji budu predloženi od strane Ministarstva, podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM po korisniku.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. 4. 2022. godine.

Dokumenti vezani za konkurs