Evidencija prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove i kriterije Javnog poziva za dodjelu podrške programima iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2021. godini

Evidenciju prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove i kriterije Javnog poziva za dodjelu podrške programima iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2021. godini - nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave – pogledajte OVDJE

Eventualni prigovori na Evidenciju prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove i kriterije Javnog poziva za dodjelu podrške programima iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2021. godini mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti u roku od osam dana od dana objave, odnosno najkasnije do 21.07.2021. godine.

Dokumenti vezani za konkurs