REZULTATI KONKURSA za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021-2023. godina

Datum obavijesti: 14.06.2021.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo

REZULTATE KONKURSA

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje  istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

za period 2021-2023. godina

(http://mcp.gov.ba/Publication/Read/rezultati-konkursa-za-sufinansiranje-boravaka-i-putovanja-slovenija )

Zajednički komitet za naučno-tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije odobrio je ukupno 37 projekata pristiglih na osnovu Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021.-2023. godina.

 

Zajednički komitet odobrio je 18 projekta iz Federacije BiH koji će se provoditi u periodu od 1. jula   2021. – 30. juna 2023.

Dokumenti vezani za konkurs