Javni poziv – prošireni studentski standard u 2021. godini

Datum obavijesti: 16/04/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za su/finansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu osigurana su sredstva za:

Transfer za finansiranje studentskog standarda - prošireni studentski standard

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

 

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

  1. za Potprogram 1. visokoškolske javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine i studentska udruženja

 

J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini – bosanski jezik

J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za financiranje studentskog standarda koji će se su/financirati iz Proračuna Federacije BiH u 2021. godini – hrvatski jezik

Ј А В Н И   П О З И В за одабир програма и пројеката Трансфера за финансирање студентског стандарда који ће се су/финансирати из Буџета Федерације БиХ у 2021. години – српски језик

 

OBRAZAC 1.1. i OBRAZAC 1.2. – bosanski jezik

OBRAZAC 1.1. i OBRAZAC 1.2. – hrvatski jezik

ОБРАЗАЦ 1.1. и ОБРАЗАЦ 1.2. - српски језик

Dokumenti vezani za konkurs