Poziv za akademsku saradnju s vodećim akademskim institucijama u Izraelu

Datum obavijesti: 11/02/2021

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela i Ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani dostavili su Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti Poziv za akademsku saradnju u oblasti zaštite životne sredine, održivosti i klimatskih promjena sa vodećim akademskim institucijama u Izraelu.

Inače, pet vodećih izraelskih akademskih institucija je zainteresirano za saradnju sa akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i sve su dostavile pisma koja uključuju opis rada svake od institucija u navedenim oblastima, traženi okvir saradnje, te detalje za kontakt.

Akademske institucije koje nude suradnju (sa pozivnim pismima):

Prijave se vrše direktno putem kontakata navedenih u priloženim pismima, a Ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani stoji na raspolaganju za sva pitanja vezana za navedenu inicijativu.

Dokumenti vezani za konkurs