Raspodjela sredstava od naknada za priređivanje igara na sreću

Datum obavijesti: 01/07/2020

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 496.700 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2019. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Od toga je 133.860 KM namijenjeno finansiranju 23 programa i projekta iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, sadržanim u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.
 
Iznos od 362.840 KM raspodijeljen je za finansiranje 66 programa i projekata iz oblasti učestvovanja u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, također sadržanim u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure javnog konkursa.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.
 
Korisnici su dužni najkasnije do 31.12.2020. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i vjerodostojnu dokumentaciju kojom to dokazuju.

Dokumenti vezani za konkurs