Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini. Evidencija podnosilaca zahtjeva koji nisu dostavili kompletnu dokumentaciju

Datum obavijesti: 03/07/2019

Evidencija podnosilaca zahtjeva za program „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“.

Evidencija podnosilaca zahtjeva za program „Podrška stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju“.

Dokumenti vezani za konkurs