Objava konkursa za Program postdiplomskih studija Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini, za akademsku 2019-2020. god.

Datum obavijesti: 18/04/2019

Ambasada Grčke u Sarajevu obavještava zainteresovane da je otvoren proces prijave za program postdiplomskih studija «Southeast European Studies: Politics, History, Economics» na Fakultetu političkih nauka i javne administracije Nacionalnog i Kapodistrijskog Univerziteta u Atini, koji će se realizovati na engleskom jeziku u akademskoj 2019/2020. godini.

Rok za podnošenje prijava je  15. juni 2019. godine.

Takođe treba napomenuti da građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost zatražiti potpuno oslobađanje od školarine.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na internet stranici Fakulteta političkih nauka i javne administracije Nacionalnog i Kapodistrijskog Univerziteta u Atini http://www.see.pspa.uoa.gr/how-to-apply.html

Dokumenti vezani za konkurs