Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum za akademsku 2019-2020. godinu

Datum obavijesti: 04/12/2018

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da je u sklopu Programa obrazovne i kulturne saradnje za period 2017-2019. između Ministarstva civilnih poslova  BiH i Ministarstva za  ljudske resurse Mađarske  objavljen Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum za gostujuće studente u akademskoj 2019/2020. godini.

Informacije o Pozivu, stipendijama i načinu apliciranja dostupne su na Internet stranici: www.stipendiumhungaricum.hu

Aplikacije se podnose elektronski putem linka:  https://apply.stipendiumhungaricum.hu/.

U ovogodišnjem pozivu je navedeno da svaki aplikant  može da aplicira  za najviše dva studijska programa , rangirane prema prioritetima.

Ažurirana lista studijskih programa  dostupna je na Internet stranici:

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/sending-partners-and-available-study-programmes.html

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15.01.2019. godine.

Poziv za podnošenje aplikacija za akademsku 2019/2020. godinu na engleskom jeziku>>>>

Dokumenti vezani za konkurs