POZIV ZA PRIJAVE ZA STIPENDIJE ZA POHAĐANJE KURSEVA I SEMINARA U GRČKOJ IZ SAVREMENOG GRČKOG JEZIKA I KULTURE (25. PROGRAM, 2018-2019.)

Datum obavijesti: 08/11/2018

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo je informaciju  Ambasade Grčke u Sarajevu je otvoren novi POZIV ZA PRIJAVE ZA STIPENDIJE za pohađanje kurseva i seminara u Grčkoj iz savremenog grčkog jezika i kulture (25. program, 2018-2019).

Trajanje ove stipendije je sedam (7) mjeseci i nudi se samo za određeni kurs modernog grčkog jezika i kulture.

Krajnji rok za prijavu je 19.11.2018. godine. Originalna dokumentacija, koja sadrži i prijavni obrazac i biografiju, treba imati poštanski pečat do ovog datuma.

Rok za elektronsku prijavu (samo biografija i prijavni obrazac) je 11.11.2018. godine.

Podnosioci zahtjeva trebaju lično dostaviti svoje prijave Ambasadi Grčke (adresa: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo) do 16.11.2018. godine.

Dokumenti vezani za konkurs