Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini

Datum obavijesti: 28/08/2018

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za dodjelu "Nagrade za nauku" za uspjehe na međunarodnom planu u 2017.godini.

Tekst konkursa možete pogledati na linku:

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=9733&langTag=bs-BA 

 

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini – bosanski jezik

Natječaj za dodjelu “Nagrade za znanost” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini – hrvatski jezik

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini – srpski jezik

Dokumenti vezani za konkurs