Federalno ministarstvo obrazovanja

Prijavite se na mailing listu FMON-a!
Hvala na prijavi!
Home » Info
A+ R A-

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ured u Sarajevu
Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
Telefon: +387 33 276-370
Fax: +387 33 276-380

 


 

Ministar: Damir Mašić

 

 

 

 

 

Biografija

 • Rođen 22.1.1979.godine u Gračanici.
 • Diplomirani politolog na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i student na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (odsjek Poslovna ekonomija - smjer marketing).
 • Od 2000. - 2003.godine voditelj i novinar na NTV HAYAT;
 • Od 2001. - 2003.godine poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH, zamjenik šefa Kluba poslanika;
 • Od 2002. - 2004.godine predsjednik Foruma mladih SDP BiH;
 • Od 2003. godine poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH;
 • Član Glavnog odbora SDP BiH, šef odjela za odnose s javnošću SDP BiH i član Predsjedništva SDP BiH.
 • Aktivno poznaje engleski jezik.
 • Oženjen, otac jednog djeteta.

 


 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:


Zakoni i podzakonski akti koji se primjenjuju u oblasti odgoja, obrazovanja i nauke:

Zakoni:

 • Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)
 • Zakon o Agenciji za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07)
 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 18/03)
 • Zakon o osnovnoj školi („Službeni list SR BiH“, broj 39/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93, 24/93 i 13/94)
 • Zakon o srednjoj školi („Službeni list SR BiH”, broj 39/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93, 24/93, 13/94 i 33/94)
 • Zakon o ustanovama („Službeni list R BiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94)
 • Zakon o priznavanju stečenog obrazovanja u inostranstvu državljanima R BiH koji su izbjegli za vrijeme ratnog stanja («Službeni list R BiH», broj 22/93)
 • Zakon o dokazivanju stečene školske odnosno stručne spreme («Službeni list SR BiH», broj 1/83 i „Službeni list R BiH“, broj 2/96)
 • Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava („Službeni list SR BiH”, broj 7/88)
 • Zakon o izdavačkoj djelatnosti („Službeni list SR BiH”, broj 35/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93 i 23/93)
 • Zakon o stručnim nazivima koji se stiču u visokoškolskim ustanovama („Službeni list SR BiH“, broj 14/67)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Službeni list SR BiH”, broj 28/77 i 16/82)
 • Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08 )
 • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 59/07)
 • Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09)

Pravilnici:

 • Odluka o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/08)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola («Službeni list R BiH», br. 4/94 i 17/95 i «Službene novine Federacije BiH», broj 23/96)
 • Pravilnik o postupku pripremanja i izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole («Službeni list SR BiH», broj 4/91)
 • Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija o izdatim diplomama u visokoškolskim ustanovama i univerzitetima («Službeni list SR BiH» broj 26/91 i «Službeni list R BiH», broj 17/93).

Suomi